Πρόταση για προϋπολογισμό

Η διαχειριστική επιτροπή του δήμου Πάφου ολοκλήρωσε την εισήγηση της προς την ολομέλεια για τον προϋπολογισμό του 2015.

Με βάση την πρόταση που θα κατατεθεί μετά από όλα τα στοιχεία που κατέθεσε η υπηρεσία ο τακτικός προϋπολογισμός είναι της τάξης των 18,5 εκατομμυρίων ευρώ και θα είναι πλεονασματικός κατά 400 περίπου χιλιάδες ευρώ ενώ στον προϋπολογισμό αναπτύξεως προβλέπονται 4,5 εκατομμύρια ευρώ για τα οποία ο δήμος ευελπιστεί ότι θα εξασφαλίσει χρηματοδότηση από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Ο δήμος Πάφου αποπληρώνει σήμερα δάνεια ύψους 34 εκατομμυρίων ευρώ και με βάση τους δείκτες του Υπουργείου Οικονομικών έχει την άνεση να λάβει επιπλέον 8 εκατομμύρια ευρώ.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ