Συζήτηση βουλευτών Πάφου με ΕΒΕ Πάφου επί του Ν/Σ για εκποιήσεις.

Το νομοσχέδιο περί εκποιήσεων δεν μπορεί να εγκριθεί ως έχει και θα πρέπει να γίνουν σοβαρές και ριζικές αλλαγές, δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου Ανδρέας Δημητριάδης, προσθέτοντας πως η έγκριση του νομοσχεδίου θα πρέπει να συνοδεύεται από την έγκριση των νομοσχεδίων περί αφερεγγυότητας που να προστατεύουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα από καταχρήσεις ή υπερβάσεις εξουσίας των τραπεζών.

Επίσης σημείωσε πως θα πρέπει να συνοδεύεται από την ψήφιση σε νόμο πρόνοιας περί καταχρηστικών ρητρών από τις τράπεζες, που να προστατεύει τις επιχειρήσεις και τους εμπορευόμενους.

Ο κ. Δημητριάδης, ανέφερε πως «εκείνο το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι το υφιστάμενο νομοσχέδιο, με τη μορφή την οποία έχει, δεν είναι εξισορροπημένο, αφήνει εκτεθειμένους φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις οι οποίες επιχειρήσεις ενδεχόμενα αντιμετωπίζουν προσωρινά προβλήματα ρευστότητας λόγω της κρίσης που έχει δημιουργηθεί και η οποία οφείλεται σε ένα μεγάλο μέρος στο ίδιο το τραπεζικό σύστημα».

Πρόσθεσε πως το ΕΒΕ Πάφου σε έκτακτη συνεδρία του ΔΣ έχει μελετήσει σε βάθος τις πρόνοιες του νομοσχεδίου περί εκποιήσεων και έχει υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις προς το ΚΕΒΕ και στη συνέχεια το ΚΕΒΕ προς τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Συνοψίζοντας είπε πως δεν θα πρέπει η Βουλή να ψηφίσει το νομοσχέδιο στην παρούσα μορφή του αλλά θα πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις έτσι ώστε να είναι δίκαιο και προς τις τράπεζες αλλά και προς τους δανειολήπτες και τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ