Έρευνα της ιστοσελίδας MEPs ranking για τον πιο δραστήριο Κύπριο ευρωβουλευτή.

Ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, Ν. Συλικιώτης, σύμφωνα με την αξιολόγηση που διενεργεί η επίσημη ιστοσελίδα MEPs ranking από την ημέρα εκλογής των Ευρωβουλευτών μέχρι και σήμερα, είναι ο πρώτος μεταξύ των Κυπρίων, όντας ο πιο δραστήριος Κύπριος, αλλά κατατάσσεται επίσης και στους πιο δραστήριους Ευρωβουλευτές από όλα τα κράτη μέλη λαμβάνοντας την 75η θέση από το σύνολο των 751 Ευρωβουλευτών.

Στην ιστοσελίδα http://www.mepranking.eu/state.php?st=CY#meps οι πολίτες μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες για την δράση των Ευρωβουλευτών στο Ευρωκοινοβούλιο βάσει ποιοτικών κριτηρίων.

Συγκεκριμένα προσμετράτε η επιρροή που ασκεί ο κάθε Ευρωβουλευτής στην διαμόρφωση των πολιτικών θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την συγγραφή νομοθετικών εκθέσεων και γνωμοδοτήσεων αλλά και με την συνδιαμόρφωση εκθέσεων και γνωμοδοτήσεων ως σκιώδης εισηγητής.

Επίσης αξιολογούνται τα διάφορα αξιώματα που κατέχει ο Ευρωβουλευτής όπως π.χ. η συμμετοχή στο προεδρείο των πολιτικών ομάδων, στο προεδρείο των διαφόρων επιτροπών και αντιπροσωπειών του Ευρωκοινοβουλίου, καθώς και η συμμετοχή στις συντονιστικές ομάδες των επιτροπών.

Επιπρόσθετα προσμετρούνται και διάφορα ποσοτικά κριτήρια όπως το ποσοστό συμμετοχής στις συνεδρίες και τις ψηφοφορίες της ολομέλειας, ο αριθμό των παρεμβάσεων στην ολομέλεια, ο αριθμός των ερωτήσεων και των τροπολογιών που καταθέτουν, καθώς και ο αριθμός των ψηφισμάτων που συνυπογράφουν.

Σημειώνεται πως ο κος Συλικιώτης ήταν εισηγητής σε 3 εκθέσεις και 2 γνωμοδοτήσεις, ανέλαβε καθήκοντα σκιώδη εισηγητή σε 23 εκθέσεις και 15 γνωμοδοτήσεις ενώ συνολικά έχει καταθέσει μέχρι σήμερα 1886 τροπολογίες για βελτίωση των νομοθεσιών.

Γραφείο Ευρωβουλευτή follow on twitter @sylikiotis 21.02.2019