Τροποποίηση του νόμου.

Στην τροποποίηση του νόμου που δίνει το δικαίωμα ακόμη και σε εκατομμυριούχους να διεκδικούν δημόσια βοηθήματα προχωρεί το υπουργείο Εργασίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ανέφερε, ετοιμάζεται τροποποιητικό νομοσχέδιο προκειμένου να μειωθούν αισθητά οι οροφές που τίθενται σήμερα στα επιδόματα τέκνου και μονογονιού τόσο για τα ακαθάριστα οικογενειακά εισοδήματα όσο και για τα περιουσιακά στοιχεία με στόχο, ακριβώς, και αυτά τα επιδόματα να καταβάλλονται στοχευμένα.

Ως έχει σήμερα η νομοθεσία, δικαιούχα για το επίδομα τέκνου και το επίδομα του μονογονιού είναι και πρόσωπα που διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή ακίνητη περιουσία, καταθέσεις, ομόλογα και μετοχές πέραν του €1 εκατομμυρίου.

Ειδικότερα, για να καταστεί πρόσωπο δικαιούχο του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας θα πρέπει να διαμένει μόνο με τα ανήλικα τέκνα του, το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά του να μην υπερβαίνει τις €49.000 και τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας να μην υπερβαίνουν σε αξία το συνολικό ποσό του €1.200.000.

Οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις καθορίστηκαν με Νόμο και καταγράφονται στην αίτηση διεκδίκησης του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας.

Το ίδιο συμβαίνει και με το επίδομα τέκνου.

Πέραν του εισοδηματικού κριτηρίου, ο Νόμος ορίζει σαφώς πως «το επίδομα τέκνου δεν παραχωρείται όταν η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων, μετοχών, ομολόγων, χρεογράφων και καταθέσεων υπερβαίνει το ποσό του €1.200.000».

Όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, πληροφοριακά αναφέρουμε ότι δικαίωμα σε επίδομα τέκνου έχουν οι οικογένειες με ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα που κυμαίνεται από €19.500 μέχρι €59.000, με το ποσό αυτό να αυξάνεται κατά €5.000 ανά εξαρτώμενο τέκνο πέραν των δύο.

Τα παραπάνω συνιστούν, αν μη τι άλλο, παραδοξότητα, δεδομένου ότι σε άλλα δημόσια επιδόματα καθορίστηκαν σαφώς μειωμένες οροφές τόσο για τα ακαθάριστα οικογενειακά εισοδήματα όσο και για τα περιουσιακά στοιχεία με στόχο, ακριβώς, αυτά τα επιδόματα να καταβάλλονται στοχευμένα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) όπου τα εισοδηματικά κριτήρια όσο και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία είναι κατά πολύ χαμηλότερα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι το σύνολο της ακίνητης περιουσίας των δικαιούχων ΕΕΕ δεν πρέπει να υπερβαίνει τις €100.000.

Από τον υπολογισμό της αξίας της περιουσίας εξαιρείται η κατοικία στην οποία διαμένουν τα ίδια και τα μέλη των οικογενειών τους εφόσον το εμβαδόν της δεν υπερβαίνει τα 300 τ.μ.

Όσον αφορά τις καταθέσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν το συνολικό ποσό των €5.000 συν €1.000 για κάθε πρόσθετο πρόσωπο που ανήκει στην οικογενειακή μονάδα.