Πλωτό αιολικό πάρκο προτείνει ο ΣΑΕΚ.

Τη δημιουργία πλωτού αιολικού πάρκου εντός της κυπριακής ΑΟΖ, με δυνατότητα παραγωγής ενέργειας πέραν των 50-60MW προτείνει στο Υπουργείο Ενέργειας ο Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου (ΣΑΕΚ).

Σε επιστολή του προς τον Υπουργό Ενέργειας, Γιώργο Λακκοτρύπη, ο ΣΑΕΚ ζητεί συνάντηση, προκειμένου να συζητηθεί σειρά θεμάτων αναφορικά με τη ζητήματα αιολικής ενέργειας, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο υλοποίησης ενός τέτοιου project.

Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο ΣΑΕΚ, οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου επιθυμούν να συζητήσουν σε πολιτικό επίπεδο τη δυνατότητα για δημιουργία ενός floating αιολικού στη θάλασσα (offshore) της τάξης των 50-60MW ή/και μεγαλύτερο, με τη συμμετοχή ως εταίρους την Κυπριακή Δημοκρατία και συγκεκριμένα το ΥΕΕΒΤ ή/και κρατική Αρχή, ενός Ακαδημαϊκού Ιδρύματος που έχει εμπειρία σε τέτοιες καινοτόμες προτάσεις και του Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας Κύπρου ο οποίος θα είναι ο αιτητής.

«Μελετάμε εδώ και λίγους μήνες το ενδεχόμενο και μετά από αρχική έρευνα που πραγματοποιήσαμε, υπάρχει δυνατότητα να αντληθούν σοβαρά κονδύλια από την ΕΕ αφού θα μιλάμε για έργο ενέργειας common interest και θα αφορά μεταξύ άλλων research και innovation – ορολογίες που χρησιμοποιούν οι φορείς για EU Funding».

Παράλληλα, προσθέτει ο ΣΑΕΚ «βλέπουμε και τα πολιτικά οφέλη αφού μπορεί το συγκεκριμένο έργο να χωροθετηθεί στα όρια της ΑΟΖ μας προστατεύοντας την περισσότερο. Το όλο έργο θα αφορά τους μελλοντικούς στόχους της ΚΔ για τις ΑΠΕ για το 2030».

Ζητούν ειδικό σχέδιο για Αιολική Ενέργεια Εξάλλου, ο Σύνδεσμος δηλώνει έτοιμος να συμβάλει με περίπου 40MW, περάν των 10MW της εταιρείας Αιολικής Ακτής Λτδ – (άμεση εφαρμογή της απόφασης από την Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου ΑΠΕ τον 2/2014), είτε με την ανάπτυξη νέων έργων ή/και με την επέκταση των υφιστάμενων αιολικών πάρκων με την προσθήκη κάποιων νέων θέσεων ανεμογεννητριών.

Ωστόσο, διευκρινίζει πως για να υλοποιηθούν τέτοιες πρωτοβουλίες, θα πρέπει να υπάρξει βοήθεια από το κράτος.

Ειδικότερα, ο ΣΑΕΚ διευκρινίζει πως η κατασκευή ενός αιολικού πάρκου (π.χ. προσδιορισμός κατάλληλης περιοχής, εγκατάσταση συστημάτων μετρήσεων και καταγραφή αιολικού δυναμικού για 1-2 χρόνια, τελική χωροθέτηση, αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία) απαιτεί μεγαλύτερη αρχική επένδυση τόσο σε χρήμα όσο και σε χρόνο από τα φωτοβολταϊκά ή/και άλλα συστήματα ΑΠΕ.

Εξ’ ού, προστίθεται, και για να μπορούν κατά το ελάχιστο τα έργα αυτά να χρηματοδοτηθούν, «προτείνουμε μέσω ενός νέου σχεδίου για την παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ τη δημιουργία μιας ειδικής κατηγορίας για την αιολική ενέργεια με τελική κατάληξη την ένταξη αυτών των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ) που θα αφορά συμβόλαιο ορισμένου χρόνου με τη μέθοδο του καθορισμού κατώτατης τιμής (floor price) όπως γίνεται διεθνώς για τέτοια ώριμα έργα (κύριο μοντέλο Feed in Premium (FIP))».

Όπως σημειώνει ο ΣΑΕΚ, «αν τρέξουν οι διαδικασίες και το Υπουργείο είναι σε θέση πριν το τέλος του 2018 να εξαγγείλει συγκεκριμένο σχέδιο που αφορά την αιολική ενέργεια, δεσμευόμαστε ότι μπορούμε να έχουμε τα έργα σε πλήρη λειτουργία μέχρι τον Ιούνιο του 2020 νοουμένου το Υπουργείο Ενέργειας ενισχύσει όπου χρειαστεί τη διαδικασία με άλλη Αρχή ή Υπηρεσία της Δημοκρατίας όσον αφορά τις σχετικές άδειες που ανήκουν σε εταιρείες που θα υποβάλουν αίτηση στο σχέδιο».

Ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει πως από την πλευρά του, είναι δυνατό να κατατεθεί υψηλό πόσο για εγγυητική πιστής εκτέλεσης του κάθε έργου με βάση το μέγεθος έκαστου και στη βάση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Τετ α τετ με Λακκοτρύπη; Ο ΣΑΕΚ ζητεί συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό, Γιώργο Λακκοτρύπη, για περαιτέρω συζήτηση και εκτενή ανάλυση των πιο πάνω, έτσι ώστε να μπει σε μια νέα διάσταση η συνεργασία μεταξύ του Συνδέσμου και του ΥΕΕΒΤ.