Αυστηρότερη εποπτεία των Τραπεζών.

Την ανησυχία του εκφράζει ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών για τους παράνομους, καταχρηστικούς και αδιαφανείς όρους που εισαγάγει στις νέες δανειακές συμβάσεις όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Κώστας Μελάς.

Ο κ. Μελάς είπε ότι ενώ έχουν θεσπιστεί οδηγίες, νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τις δανειακές συμβάσεις εντούτοις οι τράπεζες συνεχίζουν να εφαρμόζουν αθέμιτες πρακτικές εναντίον των δανειοληπτών.

Ο κ. Μελάς πρόσθεσε ότι αυτοί οι αθέμιτοι και παράνομοι όροι περιλαμβάνονται σε όλες τις νέες δανειακές συμβάσεις περιλαμβανομένων και των αναδιαρθρώσεων γεγονός που δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα στους δανειολήπτες ιδιαίτερα σε όσους προσπαθούν να εξυγιάνουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών είπε ο κ. Μελάς έχει εντοπίσει και καταγράψει αυτούς τους παράνομους όρους και προτίθεται να προβεί στα αναγκαία βήματα στην Κεντρική Τράπεζα ζητώντας αφαίρεση των όρων και αυστηρότερη εποπτεία των Τραπεζών.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ