Νέα επιστολή για Μουσουλμάνους

Ο δήμος Πάφου αποστέλλει νέα επιστολή στον κηδεμόνα διαχείρισης Τουρκοκυπριακών περιουσιών ζητώντας από τον Υπουργό Εσωτερικών Σωκράτη Χάσικο όπως εντος των δυο επόμενων εβδομάδων που θα συγκληθεί η επόμενη συνεδρία της ολομέλειας να έχει λάβει απαντήσεις στα ερωτήματα που έχει θεσει η τοπική αρχή προκειμένου να μπορέσει να λάβει οριστικές αποφάσεις για τις παρανομίες των Μουσουλμάνων στον χώρο λατρείας τους, στον χώρο στάθμευσης της ΣΠΕ Κάτω Πάφου.

Ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Σιαηλης δήλωσε ότι εφόσον ο Υπουργός Εσωτερικών έχει αναλάβει πρωτοβουλία για το θέμα αυτό θα πρέπει να ενημερώσει τον δήμο Πάφου που είναι και η αρμόδια πολεοδομική αρχή για το τι δέον γενέσθαι στην περιοχή. Ο Γιώργος Σιαηλης αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες τις περιπτώσεις σημειώνοντας ότι είναι για αυτόν ακριβώς τον λόγο που ζητείται από τον κηδεμόνα να ξεκαθαρίσει την θέση του.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ