ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Έχοντας ως μακροπρόθεσμο στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των μεταξύ τους σχέσεων, καθώς και την προώθηση της δημοσιογραφίας προς αμοιβαίο όφελος της κυπριακής κοινωνίας αλλά και των δύο συμβαλλομένων μερών, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Ένωση Συντακτών Κύπρου υπέγραψαν την Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019, Συμφωνία Συνεργασίας.

Εκ μέρους των δύο μερών, τη Συμφωνία Συνεργασίας υπέγραψαν, ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης και ο Πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, κ. Γιώργος Φράγκος.

Η Συμφωνία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συνεργασία στο πεδίο της δημιουργίας και της έρευνας στον τομέα της δημοσιογραφίας, την ανταλλαγή πληροφόρησης και απόψεων σε θέματα δημοσιογραφίας και άλλους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος και τη μεταφορά γνώσης μεταξύ των δύο μερών.

Στα πεδία συνεργασίας περιλαμβάνεται, επίσης, η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Προγράμματος Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε οργανισμούς-εταίρους της Ένωσης Συντακτών Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής της Συμφωνίας, ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με την Ένωση Συντακτών Κύπρου, ένα φορέα, όπως σημείωσε, πολύ σημαντικό για την κυπριακή κοινωνία.

«Η συνεργασία μας με την Ένωση Συντακτών Κύπρου ανοίγει νέους δρόμους, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου», σημείωσε ο Πρύτανης.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, κ. Γιώργος Φράγκος τόνισε την ιδιαίτερη σημασία που δίνει η Ένωση σε συνεργασίες με φορείς που έχουν λόγο, όπως σημείωσε, στο κοινωνικό γίγνεσθαι και στην οικοδόμηση της κυπριακής κοινωνίας.

«Είμαι σίγουρος πως η συνεργασία της Ένωσης Συντακτών Κύπρου με το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα είναι αμοιβαία, επωφελής, λειτουργική και δημιουργική», τόνισε ο κ. Φράγκος.