Στο 9,2% ανήλθε η ανεργία στην Κύπρο τον Νοέμβριο του 2018, σύμφωνα με τη Eurostat.

Τα ποσοστά ανεργίας στην Κύπρο αυξήθηκαν σε 9,2% το Νοέμβριο του 2018 (8,9% στους άνδρες και 9,6% στις γυναίκες), κάτι που αντιστοιχεί σε 41 000 άτομα, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2018 που ήταν 8,8% ή 39 000 άτομα, αλλά παραμένουν χαμηλότερα από τον ίδιο μήνα του 2017 (10,2% ή 43 000 άτομα).

Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται από την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τω μεταξύ, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ (EA19) ήταν 7,9% το Νοέμβριο του 2018, από 8,0% τον Οκτώβριο του 2018 και από 8,7% το Νοέμβριο του 2017.