Η κυβέρνηση είχε απορρίψει το αίτημα της ΠΟΕΔ.

Η ΠΟΕΔ έχει ζητήσει νομική γνωμάτευση ούτως ώστε να διαπιστωθεί εάν η Κυβέρνηση ενήργησε νομότυπα στην διαχείριση του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Δασκάλων δήλωσεο Πρόεδρος της ΠΟΕΔ Πάφου Γιώργος Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι η κυβέρνηση είχε απορρίψει το αίτημα της ΠΟΕΔ να αναχρηματοδοτήσει με ίδια μέσα το ταμιευτήριο των δασκάλων με 1,7 εκατομμύρια που απαιτούνταν το 2013, ενώ προχώρησε σε ξεπούλημα τριών κτιρίων που ήταν στην ιδιοκτησία του Συνεργατικού των δασκάλων σε εξευτελιστικές τιμές.

Όλα αυτά τα στοιχεία θα εξεταστούν από τους νομικούς μας συμβούλους είπε ο κ. Γεωργιάδης και εάν στοιχειοθετείται υπόθεση θα λάβουμε νομικά μέτρα.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ