Καταβολή του 13ου μισθού ο οποίος αποδίδεται δια νόμου.

Η ΠΕΟ θεωρεί ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα βασικό νομικό πλαίσιο το οποίο θα καθορίζει τις εργασιακές σχέσεις δήλωσε η Αναπληρωτής ΓΓ της ΠΕΟ και πρώην Υπουργός Εργασίας Σωτηρούλα Χαραλάμπους.

Η κ. Χαραλάμπους εξήγησε ότι εάν θα υπάρξει αυτή η βασική νομοθεσία μέρος αυτής θα είναι και η καταβολή του 13ου μισθού ο οποίος αποδίδεται δια νόμου εκεί και όπου υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις.

Θα πρέπει είπε η κ. Χαραλάμπους η κυβέρνηση και τα αρμόδιο Υπουργείο να δει με πολύ προσοχή τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας, με τα πολλά προσωπικά συμβόλαια τις χαμηλές απολαβές, την αδήλωτη εργασία και την μη καταβολή των βασικών ωφελημάτων των εργαζομένων.

Η ΠΕΟ κατέληξε η κ. Χαραλάμπους επιχειρεί να καλύψει με την συλλογική σύμβαση όλους τους εργαζόμενους σε μια επιχείρηση ανεξάρτητα εάν βρίσκονται κάτω από σύμβαση ή κάτω από προσωπικό συμβόλαιο ενώ και το 2018 θα εργαστούμε σκληρά για την επαναφορά όλων των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ