Μη αποδοχή ούτε ενός εποίκου.

Η θέση του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου είναι η μη αποδοχή ούτε ενός εποίκου δήλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΕΛΑΜ Γεάδης Γεάδη.

Ο κ. Γεάδη είπε ότι ο εποικισμός είναι έγκλημα πολέμου το οποίο δεν παραγράφεται και εξέφρασε την έκπληξή του για τις δηλώσεις του ΠΤΔ αναφορικά με τον αριθμό των εποίκων.

Ο κ. Γεάδη είπε ότι το ΕΛΑΜ έχει καταθέσει στο Εθνικό Συμβούλιο ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να απεμπλακεί από τον φαύλο κύκλο διαπραγματεύσεων ο οποίος απειλεί την συνέχιση του κράτους.

Καταλήγοντας ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΕΛΑΜ είπε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να συνεχίσει την λειτουργία της και οι ΤΚ θα πρέπει να προσαρτηθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία όπως έχει γίνει και με άλλες εθνικές μειονότητες.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ