Απαιτεί στελέχη και εργαζόμενους οι οποίοι θα λειτουργούν ως πολυεργαλεία.

Το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον απαιτεί στελέχη και εργαζόμενους οι οποίοι θα λειτουργούν ως πολυεργαλεία δήλωσε  ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων Γιώργος Παλλάς.

Ο κ. Παλλάς κληθείς να σχολιάσει έρευνα της εταιρείας Carreer Builders για τα επαγγέλματα τα οποία θα είναι σε ζήτηση τα επόμενα 5 χρόνια είπε ότι στις μέρες μας υπάρχουν τα επιστημονικά εργαλεία για να διαπιστωθεί ποια είναι η σωστή επαγγελματική κατεύθυνση που θα πρέπει να πάρει κάθε παιδί.

Παράλληλα δήλωσε ότι τόσο οι γονείς όσο και οι νέοι μας θα πρέπει να εξοικειωθούν με το στοιχείο της πολυδιάστατης μάθησης αφού το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον το επιβάλλει και να μπορούν να εργοδοτηθούν ευκολότερα.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ