Αξιώσεις Μεσαριτη

Ο μελετητής του παραλιακού μετώπου Νίκος Μεσαριτης αξιώνει από τον δήμο Πάφου την καταβολή πρόσθετου ποσού που ξεπερνά τις 33 χιλιάδες ευρώ για επιπλέον εργασίες που ισχυρίζεται ότι σχεδίασε στην περιοχή, πέραν του συμβολαίου.

Η πολεοδομική επιτροπή δεν εξέτασε καν το αίτημα αναγνωρίζοντας πάντως ότι υπάρχει ένα υπόλοιπο προς τους μελετητές ύψους 922 ευρώ.

Ο δημοτικός σύμβουλος Βάσος Δημητρίου σημείωσε ότι ο δήμος θα πρέπει να αξιώσει από τον μελετητή ποσό 55 χιλιάδων ευρώ για την μη εργοδοτηση επιβλέποντα μηχανικού κατά την περίοδο εκτέλεσης του έργου σε καθημερινή βάση.

Είπε ακόμη ότι το έργο παρουσιάζει πολλές ατέλειες ή ακόμη και κακοτεχνίες.

Τα φωτιστικά, είπε ενδεικτικά, από τους πρώτους μήνες που το έργο παραλήφτηκε δεν λειτουργούν ενώ ήδη δυο πρόσωπα λόγο ακριβώς των φωτιστικών πατώματος έχουν χάσει την ισορροπία τους και είτε έχουν πέσει στην θάλασσα είτε έχουν τραυματισθεί σοβαρά αξιώνοντας αποζημιώσεις από την τοπική αρχή.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ