Ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα για πρόληψη της εξάπλωσης του κορωνοϊού το ΣΑΠΑ.

Μέτρα ανακοινώνει το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου για πρόληψη της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Με γραπτή ανακοίνωσή του, το ΣΑΠΑ αναφέρει πως στα πλαίσια της προσπάθειας για αντιμετώπιση της μετάδοσης της πανδημίας COVID-19 και βάσει των κατευθυντήριων γραμμών των αρμοδίων αρχών του κράτους, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου προτρέπει το κοινό όπως αποφεύγει να προσέρχεται στα γραφεία και στα ταμεία του Συμβουλίου για διεκπεραίωση πληρωμών, υποβολή αιτήσεων για συνδέσεις, υποβολή επιστολών ή άλλες εργασίες.

Οι πληρωμές μπορούν να διεκπεραιώνονται διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας της JCC

(https://www.jccsmart.com)

ή μέσω των εμπορικών τραπεζών.

Επίσης οι αιτήσεις για έκδοση αδειών σύνδεσης υποστατικών μπορούν να αποστέλνονται στο Συμβούλιο ηλεκτρονικά στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

αλλά και οποιαδήποτε άλλη αλληλογραφία, μπορεί να αποστέλλεται στο Συμβούλιο ηλεκτρονικά στο

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Επιπρόσθετα το ΣΑΠΑ σημειώνει πως η επίσκεψη στα γραφεία του Συμβουλίου θα επιτρέπεται μόνο κατόπιν προγενέστερης τηλεφωνικής συνεννόησης για διευθέτηση ραντεβού.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες το ΣΑΠΑ καλεί το κοινό να επικοινωνεί τηλεφωνικά με το Συμβούλιο στο 26818202 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Σε περίπτωση βλάβης στο δίκτυο ή άλλου έκτακτου περιστατικού το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου ανακοινώνει πως το κοινό μπορεί να επικοινωνείτε με το 77777343 και εκτός ωρών γραφείου.

Επίσης σημειώνει πως για διευκόλυνση του κοινού το Συμβούλιο αποφάσισε όπως η προθεσμία πληρωμής των αποχετευτικών τελών για το έτος 2020 παραταθεί μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2020.

Επισημαίνει δε, πως νοείται ότι βρίσκονται πάντα σε ισχύ οποιαδήποτε μέτρα προστασίας ανακοινώνονται από την Κυβέρνηση για αναχαίτιση της πανδημίας του Covid-19.

Το Συμβούλιο ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία του κοινού για αντιμετώπιση της έκρυθμης αυτής κατάστασης.

Επιπρόσθετα το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου πληροφορεί το κοινό ότι έχει δοθεί παράταση στην προθεσμία πληρωμής των αποχετευτικών τελών για το έτος 2020, μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2020.

Μετά την ημερομηνία αυτή θα επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση σύμφωνα με τη Νομοθεσία.

Ακόμη το ΣΑΠΑ με σχετική ανακοίνωση, προτρέπεται το κοινό όπως αποφεύγει να προσέρχεται στα ταμεία του Συμβουλίου για διεκπεραίωση πληρωμών.

Οι πληρωμές μπορούν να γίνονται διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας της JCC

(https://www.jccsmart.com)

ή μέσω των εμπορικών τραπεζών πριν την τελευταία ημερομηνία πληρωμής.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες, προστίθεται στην ανακοίνωση, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το Συμβούλιο στο τηλέφωνο 26818202 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

• Μετά τις 28 Δεκεμβρίου, η πληρωμή των τελών θα γίνεται μόνο στα ταμεία του Συμβουλίου.

Επισημαίνει τέλος πως βρίσκονται πάντα σε ισχύ οποιαδήποτε μέτρα προστασίας ανακοινώνονται από την Κυβέρνηση για αναχαίτιση της πανδημίας του Covid-19.

Πηγή: ΚΥΠΕ.