Προσκρούουν σε αρχές που δεν μπορούν να υποκύψουν επιμέρους θέματα των μέτρων για το Μεταναστευτικό.

Η Κυβέρνηση θα προωθήσει άμεσα σειρά μέτρων που στόχο έχουν να απαμβλύνουν το πρόβλημα που προκύπτει με τη μαζική μετανάστευση, ύστερα και από σχετική γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, είπε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας κ. Κώστας Κληρίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά τη συνεδρία της Διυπουργικής Επιτροπής για το Μεταναστευτικό που έγινε υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδης, με τη συμμετοχή του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο κ. Κληρίδης είπε ότι «τη μεταναστευτική πολιτική του κράτους και τα όποια βήματα θα πρέπει να ληφθούν τη χαράσσει το Υπουργικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ως αποτέλεσμα πρόσφατων διαβουλεύσεων τις οποίες είχαμε με τη Διυπουργική Επιτροπή η οποία έχει αναλάβει να προωθήσει τα θέματα που εγείρονται από τη μαζική μετανάστευση, προέκυψαν κάποια θέματα τα οποία τα αρμόδια Υπουργεία έχουν υποβάλει ως εισηγήσεις, και μέτρα που κατά την άποψη τους θα μπορούσαν να απαμβλύνουν το πρόβλημα.

Τα θέματα αυτά, ως εισηγήσεις πλέον, έχουν αποσταλεί το Σαββατοκύριακο στη Νομική Υπηρεσία και αφού τα έχουμε επεξεργαστεί δώσαμε τις απόψεις μας ως προς το κατά πόσο συγκεκριμένα μέτρα είναι δυνατόν να ληφθούν καθότι συνάδουν ή δεν είναι ασύμβατα είτε με τους υφιστάμενους νόμους είτε με το Σύνταγμα είτε, κυρίως, με αρχές που προκύπτουν από το δίκαιο της ΕΕ.

Οι απόψεις μας έχουν αναλυθεί και έχουν μετουσιωθεί σε συγκεκριμένα μέτρα που η Κυβέρνηση θα αναλάβει να προωθήσει και θα σας ανακοινωθούν αργότερα σήμερα».

Ερωτηθείς αν υπήρξαν και θέματα που κρίθηκαν αντισυνταγματικά ή που να αντιβαίνουν αρχές της ΕΕ ή και εθνική νομοθεσία, ο Γενικός Εισαγγελέας είπε ότι «είναι γεγονός ότι κάποια επιμέρους θέματα προσκρούουν πάνω σε αρχές που δεν μπορούν να υποκύψουν, έτσι ώστε τα μέτρα αυτά να μην μπορούν να ληφθούν καθότι θεωρούνται δραστικής φύσεως σε βαθμό που να επηρεάζουν κάποια δικαιώματα που είμαστε υποχρεωμένοι ασφαλώς να σεβόμαστε είτε από το Σύνταγμα είτε από τις αρχές της ΕΕ, τις σχετικές Οδηγίες κλπ.

Όμως, μια σειρά από άλλα μέτρα μπορούν να ληφθούν και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πρόθεση να προωθηθούν άμεσα».