Σκληρή απάντηση Υπουργείου Υγείας στις επικρίσεις για ελλιπή μέτρα για τον κορωνοϊό.

Σκληρή απάντηση, στις αναφορές που του Προέδρου του ΠΙΣ, ο οποίος επέκρινε και αμφισβήτησε τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τον κορωνοϊό, έδωσε το Υπουργείο Υγείας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, τηρούνται πλήρως τα πρωτόκολλα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και οι Αρχές της Δημοκρατίας, έχουν δεχθεί συγχαρητήρια για τα μέτρα που λαμβάνουν.

«Είναι λυπηρό και απογοητευτικό να αναπτύσσεται εκ των έσω μια προσπάθεια πρόκλησης πανικού στους πολίτες, που στο τέλος της ημέρας πλήττει και την εικόνα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διεθνές επίπεδο», σημειώνεται.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας.

Σε συνέχεια ψεσινού δημοσιεύματος στην ιστοσελίδα «Η Καθημερινή», με τίτλο

«Ερωτηματικά και φωνές για κενά στους ελέγχους για κορωνοϊό»,

στο οποίο φιλοξενούνται δηλώσεις του Προέδρου του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και επικρίνονται και αμφισβητούνται οι διαδικασίες που ακολουθούνται για τον χειρισμό των ατόμων που ήταν σε στενή επαφή με άτομο που παρουσιάζει συμπτωματολογία που ομοιάζει με εκείνη του κορωνοϊού, το Υπουργείο Υγείας διευκρινίζει εκ νέου ότι:

1. Τα πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν στις περιπτώσεις που προέκυψε ανάγκη είναι τα ενδεδειγμένα και στη βάση των οδηγιών που εκδίδει για όλα τα κράτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC),

2. Από την πρώτη στιγμή, εφαρμόζονται κατά γράμμα τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα σύμφωνα με τον ΠΟΥ και το ECDC, με γνώμονα την προστασία των πολιτών και τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, και

3. Έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία και συντονισμό με τα αρμόδια κρατικά Τμήματα και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς για να διασφαλιστεί ότι τηρούνται επακριβώς οι διαδικασίες.

Την ώρα που άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά και η ίδια η Κίνα, έχουν συγχαρεί τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα μέτρα που έλαβαν για την αντιμετώπιση των περιστατικών αυτών, και δεδομένου ότι πρόκειται για σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας, είναι λυπηρό και απογοητευτικό να αναπτύσσεται εκ των έσω μια προσπάθεια πρόκλησης πανικού στους πολίτες, που στο τέλος της ημέρας πλήττει και την εικόνα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διεθνές επίπεδο.

Θα πρέπει όλοι να αντιληφθούν τη θέση τους και τη βαρύτητα που έχει η οποιαδήποτε τοποθέτησή τους και να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί όταν την εκφράζουν δημόσια.